Hizmetlerimiz

Danışmanlık kapsamında;

– Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı
– Bölge çalışmaları
– Müşteri portföyünün arz ve talep yönünden değerlendirilmesi
– Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması
– Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması
– Satış ve pazarlama

Müşavirlik kapsamında;

• İpotek, kat irtifakı, ifraz ve tevhid, trampa
• Cins tahsisi
• Hibe (bağışlama)
• Taksim (paylaşım)
• Tashih (düzeltme)
• Aplikasyon
• Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma
• Tapu ve kadastro
• Veraset ve intikal
• G.M.S.İ (gayrımenkul kira geliri)
• Emlak ve çöp vergileri
Hususlarında vergi uzmanlığı kapsamındaki deneyimimiz ile siz müşterilerimize özel bir hizmet paketi sunmaktayız.Özellikle sitelere yönelik çalışmalarımız da farklı hizmetlerimiz arasındadır.

Site yönetimi;

• Genel kurul hazırlama
• Yönetim kadrosu oluşturma vs.

VİZYONUMUZ

Dürüst, etik ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile hizmet sunmak.

MİSYONUMUZ

Emlak sektörünün dünyadaki öneminin ülkemizde de benimsenerek uygulanması ve bu sektörün eğitimli ve uzman kadrolarla temsil edilmesi ve bunun sonucu olarak haksız kazanç elde eden kişilerin bertaraf edilmesi.

Saygılarımızla.